Privacybeleid

                               

                       

 

Privacy verklaring/-beleid

Gôolse Klusster, Miriam de Bont

 

Inleiding

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen dit gedaan wordt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

 

Gôolse Klusster, Miriam de Bont

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Gôolse Klusster, Miriam de Bont. Dit is een algemeen klusbedrijf voor de kleine klusjes in en rond huis, school of gebouw.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Gôolse Klusster, Miriam de Bont verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Gôolse Klusster, Miriam de Bont, neem dan gerust contact op.

 

Miriam de Bont, gevestigd aan de Ralph Bunchestraat 20, 5051 KX Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Ralph Bunchestraat 20

5051 KX Goirle

Telefoonnummer 06-30642944

Email: miriam@goolseklusster.nl

KvK nr. 63131617

Gôolse Klusster, Miriam de Bont is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Miriam de Bont.

 

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze licht ik hieronder toe.

 

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Gôolse Klusster, Miriam de Bont via de website of telefonisch. In het contactformulier op de website worden de benodigde gegevens om contact op te nemen en/of een dienst aan te bieden gevraagd. Dit is dan uw naam, eventueel bedrijfsnaam, adres, emailadres, telefoonnummer en de soort klus.

 

Wettelijke verplichting

Gôolse Klusster, Miriam de Bont verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie en belastingaangifte.

 

Ontvangen gegevens

Dutchwebhosting

De email van Gôolse Klusster, Miriam de Bont, wordt gehost bij Dutchwebhosting

Als jij contact opneemt via het contactformulier of via email, worden die betreffende emails opgeslagen op de servers van Dutchwebhosting.

 

Dit geldt ook voor de website en back-ups van de website: ook die worden gehost bij Dutchwebhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Gôolse Klusster, Miriam de Bont, zijn op de servers van Dutchwebhosting opgeslagen.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gôolse Klusster, Miriam de Bont, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij dit op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moet blijven.

 

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Gôolse Klusster, Miriam de Bont via email, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en emailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Gôolse Klusster, Miriam de Bont of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Jouw rechten
Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Gôolse Klusster, Miriam de Bont vastgelegd en bewaard worden. Dit doe e door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Miriam de Bont. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Gôolse Klusster, Miriam de Bont.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gôolse Klusster, Miriam de Bont vastgelegd zijn? Dan het je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wettelijk verplicht bewaard moeten blijven (bijvoorbeeld voor de Belastingdienst).

Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gôolse Klusster, Miriam de Bont niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

Plichten

Gôolse Klusster, Miriam de Bont verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten. Jouw e-mail adres en telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om contact op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Gôolse Klusster, Miriam de Bont de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Gôolse Klusster, Miriam de Bont met anderen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een andere dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Gôolse Klusster, Miriam de Bont behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer dit gerechtvaardigd wordt geacht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendoem of veiligheid van Gôolse Klusster, Miriam de Bont te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

Gôolse Klusster, Miriam de Bont

Ralph Bunchestraat 20

5051 KX Goirle